Podstrona: Uczestnictwo w organizacjach i projektach / Wizytówka pracownika PRz

Uczestnictwo w organizacjach i projektach

red. Anna Kucaba-Piętal

Członkostwo w KOMiTETACH PAN

Jestem członkiem Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk:  http://kmech.pan.pl

Jestem członkiem Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk:  http://smp.meil.pw.edu.pl/index.html

Jestem członkiem Sekcji Biomechaniki Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk :http://www.sekcjabio.polsl.pl/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx

 

Członkostwo w międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach będących zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi

 • członkostwo w ERCOFTAC (European Research Community on Flow, Turbulence and Combustion) – grupy robocze: Microsig 38: Microfluidics and Micro Heat Transfer oraz Microsig 37: Bio-fluid Mechanics and Heat Transfer
 • członkostwo w EUROMECH (European Mechanics Society)
 • członkostwo w GAMM (Gesellschaft für Angewandte Mathematic und Mechanik)
 • członkostwo w PTMTiS (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej)

 

Wykaz zrealizowanych projektów naukowo - badawczych krajowych, europejskich i innych międzynarodowych ( od 2005)

Międzynarodowe projekty:

Realizowane zadania:

 • 2.1. Poprawa i rozwój metody IPCT i technik opartych na znacznikach celem zastosowań na skalę przemysłową, w ramach pakietu zadań: WP2 – Pomiary deformacji na skrzydłach i powierzchniach kontrolnych
 • 4.1. Rozwój metod FBG oraz IRT celem zastosowań na skalę przemysłową. Zad. 4.3. Zastosowanie IRT do pomiarów przepływów przy powierzchni podczas badań w locie na skalę przemysłową,
  w ramach pakietu zadań: WP4 – Pomiary przepływów przy powierzchni
 • Za 6.1. Tworzenie macierzy zastosowań zaawansowanych technik pomiarowych do badań w locie. Zad. 6.2. Rozwój narzędzi dla zaawansowanych technik pomiarowych do badań w locie. Zad. 6.3. Badawcze testy pomiarowe deformacji skrzydła podczas lotu szybowca, porównanie ich z obliczeniami numerycznymi, w ramach pakietu zadań: WP6 – Narzędzia i demonstracja
 • 6.4. Zaawansowane techniki pomiarowe do badań w locie, w którym uczestniczyły osoby z całego konsorcjum

 Krajowe projekty naukowo badawcze:

 1. Projekt „Budowa modeli i pomiary przepływów złożonych”, nr projektu: U-6740BW, Politechnika Rzeszowska, okres realizacji: 2005-2007, finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierownik projektu: dr hab. Anna Kucaba-Piętal (projekt zakończony w 2007 r.)
 2. Projekt zamówiony „Zdalne wykrywanie i identyfikacja skażeń biologicznych z wykorzystaniem zaawansowanych metod optoelektronicznych”, nr projektu: PBZ-MNiSW-DBO-03/I/2007, okres reali-
  zacji: 2007-2011, finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierownik projektu: prof. T. Kowalewski (IPPT PAN), charakter mojej pracy: wykonawca (projekt zakończony w 2011 r.)
 3. Projekt „Badania przepływowe wybranych profili”, nr projektu: U-7106/DS, Politechnika Rze-
  szowska, okres realizacji: 2007-2009, finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, charakter mojej pracy: wykonawca (zakończony w 2009 r.)
 4. Projekt „Badania opływu elementów”, nr projektu: U-7989/DS, Politechnika Rzeszowska, okres realizacji: 2010-2011, finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, charakter mojej pracy: wykonawca (zakończony).
 5. Projekt „Badania elementów systemów odnawialnych źródeł energii”, nr projektu: U-489/DS, Poli-
  technika Rzeszowska, okres realizacji: 2014-2015, finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, charakter mojej pracy: wykonawca (zakończony w 2015 r.)
 6. Projekt „Badania zjawisk przepływowych związanych z miniaturyzacja urządzeń przepływowych 
  i obiektów latających oraz napędów pneumatycznych
  ”, nr projektu: DS.MB.17.001, Politechnika Rzeszowska, okres realizacji: 2017-2018, finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierownik projektu: dr hab. Anna Kucaba-Piętal

 Projekty naukowo badawcze finansowane z Funduszy Europejskich:

 1. Projekt „Podkarpacki Fundusz Stypendialny Dla Doktorantów”, okres realizacji: 2007-2013, finansowanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet VIII, poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, koordynator: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Charakter mojej pracy:
  • Kierowanie zespołem badawczym z udziałem mgr. Janusza Bytnara (obecnie dr. inż.) realizującym pracę doktorską: Wybrane zagadnienia weryfikacji i walidacji symulacji komputerowych procesów rzeczywistych metodą dynamiki molekularnej. http://www.doktoranci.podkarpackie.pl/index.php/stypendysci/nabor-w-roku-akademickim-
   -2009-10/10-stypendysci/23-bytnar-janusz (projekt zakończono w 2012 r.)
  • Kierowanie zespołem badawczym z udziałem mgr Małgorzaty Kmiotek (obecnie dr inż.) realizującej pracę doktorską: Wpływ geometrii przeszkody na przepływ w mikrokanałach urządzeń technicznych.http://www.doktoranci.podkarpackie.pl/index.php/stypendysci/nabor-w-roku-akademickim--2011-12/10-stypendysci/250-malgorzata-kmiotek (projekt zakończono w 2015 r.)
  • Kierowanie zespołem badawczym z udziałem mgr. Adriana Kordosa (obecnie dr. inż.) realizującym pracę doktorską: Modelowanie hydrodynamiki i transportu masy w kolumnach chromatograficznych metodą dynamiki molekularnej. http://www.doktoranci.podkarpackie.pl/index.php/stypendysci/nabor-w-roku-akademickim--2011-12/10-stypendysci/247-adrian-kordos (projekt zakończono w 2015 r.)

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję