Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

red. Anna Kucaba-Piętal

(od 2005)

 1. Wykaz autorskich monografii :
 • Kucaba-Piętal A., Podstawy modelowania przepływów w nanokanałach metodą dynamiki moleku-
  larnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2017, ISBN: 978-83-7934-193-1, (MNiSW 25 pkt.)
 • Kucaba-Piętal A., Mikromechanika płynów biologicznych, [w:] Mechanika techniczna, tom XII, Biomechanika, r R. Będziński, IPPT PAN, 179-222, Warszawa 2011, ISBN 978-83-89687-61-6, rozdział w monografii, (MNiSW 10 pkt.)
 • Kucaba-Piętal A., Nanoflows Modelling, [w:] Nanomechanics. Selected problems, red. Muc,
  M. Chwał, A. Garstecki, G. Szefer, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 51-62, Kraków 2014, ISBN 978-83-7242-812-7, rozdział w monografii, (MNiSW 5 pkt.)
 • Kucaba-Piętal A., Flows in nanochannels, [w:] Encyclopedia of Continuum Mechanics ed. by
  Altenbach and A. Öchsner, Section Nanomechanics, ed. Springer, (MNiSW 20 pkt.)

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-662-53605-6_168-1https://link.springer.com/referencework/10.1007/978-3-662-53605-6#bibliographic-info 

 

 1. Publikacje w czasopismach z listy JCR :
 • Kucaba-Piętal A., Peradzyński, Walenta Z., MD Computer simulation of water flows in nanochannels, Bulletin of Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, Vol. 57 No. 1, pp. 1-7, 2009, (IF 1.156, MNiSW 25 pkt.)
 • Rzucidło P., Kopecki G., deGroot K., Kucaba-Pietal A., Smusz R., Szewczyk M., Szumski M., Data acquisition system for PW-6U in flight boundary layer mapping, Aircraft Engineering and Aerospace Technology: An International Journal, Vol. 88 No. 4, pp. 572-579, 2016, (IF 0.519, MNiSW 20 pkt.)
 • Szewczyk M., Smusz R., de Groot K., Meyer J., Kucaba-Pietal A., Rzucidlo P., In-flight investigations of the unsteady behaviour of the boundary layer with infrared thermography, Measurement Science and Technology, Vol. 28, No. 4, pp. 1-16, 2017, (IF 1.585, MNiSW 35 pkt.)
 • Kucaba-Pietal A., Squeeze flow modelling with micropolar fluid theory, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, Vol. 65, No. 6, pp. 927-923, 2017, (IF 1.156, MNiSW
  25 pkt.)
 • Marzec K., Kucaba-Pietal A., Numerical Investigation Of Local Heat Transfer Distribution On Surfaces With A Non-Uniform Temperature Under An Array Of Impinging Jets With Various Nozzle Shapes, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 55, No. 4, pp. 1313-1324, 2017,
  (IF 0.822, MNiSW 15 pkt.)
 • Kucaba-Pietal A., Kordos A., Water nanovortices formation in 2D open type long nanocavities. Molecular Dynamics study, Journal of Molecular Liquids, Vol. 249, pp. 160-168, 2018, (IF 3.648, MNiSW 30 pkt.)
 • Kordos A., Kucaba-Pietal A., Effect of wall material on water nanovortices formation in 2D long open type nanocavity. Molecular Dynamics study. Journal of Molecular Liquids, Vol. 251, pp. 480-
  -486, 2018, (IF 3.648, MNiSW 30 pkt.)
 • Kordos A., Kucaba-Pietal A., Nanovortex evolution in entrance part of the 2D open type long nanocavity, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, Vol. 66, No. 6, pp 119-125, 2018, (IF 1.156, MNiSW 25 pkt.)
 • Kmiotek M., Kucaba-Pietal A., The influence of slim obstacle geometry on the flow in microchannels, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, Vol. 66, No. 6, pp 111-118, 2018,  (IF 1.156, MNiSW 25 pkt.) 
 • Kalwara M., Kucaba-Pietal A., Swiech Ł., Rzucidło J., Rogalski T. Removable container for in flight experiments on PW-6U glider, Journal of Aerospace Engineering, 2018, w druku, DOI: 10.1061/(ASCE)AS.1943-5525.0000887, (IF 0.76, MNiSW 30 pkt.)
 1. Wykaz współautorskich publikacji naukowych i udział w opracowaniach zbiorowych :
 • Kucaba-Piętal A., Blood Flow Modeling and Diagnostics, [w:] ABIOMED Lecture Notes 6, r
  T. Kowalewski, IPPT PAN, pp. 1-32, Warszawa 2005, ISSN 1733-0874, (MNiSW 5 pkt.)
 • Kucaba-Piętal A., Walenta Z.A., Peradzyński Z., Water flows in copper and quartz nanochannels,
  [w:] Mechanics of the 21th Century, r red. W. Gutkowski, T. Kowalewski, Springer, Dordrecht 2005, ISBN 1-4020-3559-4 (CD), (MNiSW 5 pkt.)
 • Kucaba-Piętal A., Sęp J., Numeryczne obliczenia przepływu mazi stawowej wywołanej ruchem wysiłkowym, Seminarium Naukowe Mechanika w Medycynie, Vol. 8, 203-209, 2006, (MNiSW
  5 pkt.)
 • Kucaba-Piętal A., Modelowanie i numeryczne obliczanie mikroprzepływów na gruncie teorii płynów mikropolarnych, Materiały I Kongresu Mechaniki Polskiej, red. red. J. Kubik, J. Kurnik, W. Nowacki, Warszawa, 28-31.08.2007, PO169 (CD), (MNiSW 5 pkt.)
 • Kucaba-Piętal A., Bytnar J., Walenta Z., Molecular Dynamic computer simulation of nanoflows, Proceedings of International Conference on Computer Science and Information Technology, Vol. 2, 449-455, 15-17.09.2007, Wisła, ISSN: 1896-7094, (MNiSW 5 pkt.)
 • Sęp J., Kucaba-Piętal A., Application of Finite Element Methods in synovial joint numerical calculations, Proceedings of International Conference on Computer Science and Information Technology, Vol. 2, 15-17.09.2007, Wisła, 449-455, ISSN: 1896-7094, (MNiSW 5 pkt.)

 

 • Kucaba-Piętal A., Bytnar J., Walenta Z., Molecular Dynamic computer simulation of nanoflows, Proceedings of International Conference on Computer Science and Information Technology, Vol. 2, October 15-17, 2007, Wisła 2007, 457-465, (MNiSW 5 pkt.)
 • Bytnar J., Kucaba-Piętal A., Walenta A., Influence of water model on Molecular Dynamic computer simulation of nanoflows, Proceedings of International Conference on Computer Science and Information Technology, Vol. 3, 269-275, IEEE CS Press, Los Alamitos, CA 2008, (MNiSW
  15 pkt.)
 • Kucaba-Piętal A., Applicability of the micropolar fluid theory in solving microfluidics problems, Proceedings of 1st European Conference on Microfluidics (MicroFlu’08), December 10-12.2008,
  255-265, Bologna 2008, (MNiSW 5 pkt.)
 • Bytnar J., Kucaba-Piętal A., Walenta Z., Verification and Validation of Molecular Dynamics Simulation, Publications S.H.F. Second European Conference in Microfluidics, Session P4-3-Liquid Microflows, Toulouse 2010, ISBN 978-2-906831-85-8, (MNiSW 5 pkt.)
 • Bytnar J., Kucaba-Piętal A., Study of integration algorithm and time step on Molecular Dynamic simulation, [w:] Business and Engineering Applications of Intelligent and Information Systems,
  211-221, ITHEA, Sofia 2011, (MNiSW 5 pkt.)
 • Kucaba-Piętal A., What influences the change of rheological properties of biological fluids and what are the consequences, [w:] Current Trends in Development of Implantable Tissue Structures, red.
  R. Będziński, S. Petryl, pp. 13-27, IBIB PAN, Warszawa 2012, (MNiSW 5 pkt.)
 • Kucaba-Piętal A., Boden , Znaczenie współczesnych zaawansowanych technik pomiarowych dla rozwoju lotnictwa – AIM2 EU Project, [w:] Rozwój techniki, technologii i transportu w lotnictwie, red. T. Łodygowski, pp. 59-66, wyd. Politechnika Poznańska, Poznań 2012, ISBN 978-83-933456-4-9, (MNiSW 5 pkt.)
 • Kordos A., Kucaba-Piętal A., Kaczmarski K., Initial simulation of nanoflows in the gap between adsorbents inside of a chromatography column, Proceedings of International Symposium on Chromatography, 9-13.10.2012, Toruń, (MNiSW 5 pkt.)
 • Kordos A., Kucaba-Piętal A., Computer simulation of nanoflows in chromatography columns, Proceedings of the ITI 35th Conf. on Information Technology Interfaces, Cavtat, Croatia 2013, ISBN 978-953-7138-31-8 (CD), (MNiSW 5 pkt.)
 • Marzec K., Kucaba-Piętal A., Application of computer science in impingement cooling system design, Proceedings of the 9th on Appl. Math., Sept. 25-28.2013, pp. 98-100, Baia Mare, (MNiSW50 pkt.)
 • Szczerba P., Szumski M., Kucaba-Piętal A., Virtual Reality in Planning IPCT Experiment, Proceedings of the ITI 35th Conf. on Information Technology Interfaces, Cavtat, Croatia 2013, ISBN 978-953-7138-31-8, (MNiSW 5 pkt.)
 • Marzec K., Kucaba-Piętal A., Numerical analysis of impingment cooling system, [w:] Młodzi dla techniki. Wybrane problemy naukowo-badawcze budownictwa i inżynierii środowiska, red.
  Dzięgielewski, pp. 413-423, Warszawa 2013, ISBN 978-83-62081-11-9, (MNiSW 5 pkt.)
 • Półtorak P., Kucaba-Piętal A., IPCT Pattern Generator – cfg.exe, [w:] Handbook of Advanced
  In-Flight Measurement Techniques, red. F. Boden, 143-148, Books of Demand, Norderstedt 2013, ISBN 978-3-7322-3740-1, (MNiSW 5 pkt.)
 • Szczerba P., Szumski M., Kucaba-Piętal A., How to get Virtual IPCT – a Tutorial, [w:] Handbook of Advanced In-Flight Measurement Techniques, red. F. Boden, pp. 113-142, Books of Demand, Norderstedt 2013, ISBN 978-3-7322-3740-1, (MNiSW 5 pkt.)
 • Kucaba-Piętal A., Szumski M., Szczerba P., Can we use virtual reality tools in planning an experiment?, Conf. on Experimental Mechanics 2014, Book Series: Proceedings of SPIE, 9302, Article no. 93022C, DOI: 10.1117/12.2081137, (MNiSW 15 pkt.)
 • Kucaba-Pietal A., Scale effect in microflows modelling with micropolar fluid theory, Proceedings of European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, 5-10.07.2016, Crete Island https://www.eccomas2016.org/proceedings/pdf/12141.pdf, (MNiSW 5 pkt.)
 • Kmiotek M., Kucaba-Piętal A., Metoda elementów skończonych jako współczesne narzędzie obliczeń inżynierskich, [w:] Zagadnienia Współczesnej Informatyki, red. T. Lewandowski, 97-110, wyd. PWSTE, Jarosław 2016, ISBN 978-83-63909-94-4, (MNiSW 5 pkt.)
 • Kordos A., Kucaba-Piętal A., Zastosowania symulacji komputerowych metodą dynamiki moleku-
  larnej w chromatografii, [w:] Zagadnienia Współczesnej Informatyki, red. T. Lewandowski, 97-110, wyd. PWSTE, Jarosław 2016, ISBN 978-83-63909-94-4, (MNiSW 5 pkt.)

Publikacje Abstraktów  ( recenzowanych) w Book of Abstracts  Konferencji Międzynarodowych, na których wyglosilam referaty  

 • Euromech Colloquium 472 on Microfluidics and Heat Transfer, Grenoble, 6-8.09.2005: Kucaba-
  -Piętal A.
  , Applicability of micropolar fluid theory to modeling microflows
 • Euromech Colloquium 472 on Microfluidics and Heat Transfer, Grenoble, 6-8.09.2005: Kucaba-
  -Piętal A.
  , Walenta Z., Peradzyński Z., Size and wall effects in flows in nanochannels
 • International Conference on Computer Science and Information Technology 2007, Wisła, 15-17. 10.2007: Kucaba-Piętal A., Walenta Z., Bytnar J., Molecular Dynamic computer simulation of nanoflows
 • International Conference on Computer Science and Information Technology 2007, Wisła, 15-17. 10.2007: Kucaba-Piętal A., Sęp J., Application of Finite Element Methods in synovial Joint Nume-
  rical calculations
 • 1st European Conf. on Microfluidics (MicroFlu’08), Bologna, 10-12.12.2008: Kucaba-Piętal A., Applicability of the micropolar fluid theory in solving microfluidics problems
 • 120 ICB Seminar “Current Trends in Development of Implantable Tissue Structures”, Międzynarodowe Centrum Biocybernetyki, IBIB PAN, Warszawa, 19-20.04.2012: Kucaba-Piętal A., What Influences the Change of Rheological Properties of Biological Fluids and what are the Consequences?
 • CePT Seminar: „Nano-biomaterials, modeling and visualization in biomechanics”, IPPT PAN, Warszawa, 4-6.06.2012: Kucaba-Piętal A., Blood. Rheology and modeling
 • 35th International Conference on Information Technology Interfaces (ITI), Cavtat, 24-27.06.2013: Kordos A., Kucaba-Piętal A., Computer simulation of nanoflows in chromatography columns
 • 35th International Conference on Information Technology Interfaces (ITI), Cavtat, 24-27.06.2013: Kucaba-Piętal A., Szumski M., Virtual Reality in Planning IPCT Experiment
 • 11th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XI), Barcelona, 20-25.06.2014: Kucaba-
  -Piętal A.
  , Bytnar J., Influence of material atomistic model on MD simulation
 • 9th AIRTEC International Congress, Frankfurt / Main, 28-30.10.2014: Kucaba-Piętal A., Szumski M., Virtual IPCT as modern tool in inflight IPCT tests planning
 • SPIE International Conference on Experimental Mechanics (ICEM 2014), Singapore, 15-17.11.2014: Kucaba-Piętal A., Szumski M., Can we use of virtual reality tools in the planning of the experiment? 
 • Rzucidło P., Kopecki G., Kucaba-Piętal A., Smusz R., Szewczyk M., Szumski M., de Groot K., Flight Parameters Measurement System for PW6 in-flight boundary layer mapping, Airtec 2014, Frankfurt / Main, 28-30.09.2014
 • Experiments in Fluid Mechanics (EFM 2015), Warszawa, 26-27.10.2015: Kucaba-Piętal A., Szewczyk M., Experimental In-Flight Boundary Layer Measurements by IRT on RUT PW-6 Glider in Frame of AIM2 Project
 • 7th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, Crete Island, 5-10.07.2016: Kucaba-Piętal A., Scale effect in microflows modelling with micropolar fluid theory
 • 5th Conference on Nano- and Micromechanics, Wrocław, 4-6.06.2017: Kucaba-Piętal A., Wall material effect on water transport coefficients in nanoconfinement
 • 11th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XI), Barcelona, 20-25.06.2014: Kucaba-
  -Piętal A.
  , Bytnar J., Influence of material atomistic model on MD simulation
 • 9th AIRTEC International Congress, Frankfurt / Main, 28-30.10.2014: Kucaba-Piętal A., Szumski M., Virtual IPCT as modern tool in inflight IPCT tests planning
 • SPIE International Conference on Experimental Mechanics (ICEM 2014), Singapore, 15-17.11.2014: Kucaba-Piętal A., Szumski M., Can we use of virtual reality tools in the planning of the experiment?
 •  
 • Rzucidło P., Kopecki G., Kucaba-Piętal A., Smusz R., Szewczyk M., Szumski M., de Groot K., Flight Parameters Measurement System for PW6 in-flight boundary layer mapping, Airtec 2014, Frankfurt / Main, 28-30.09.2014
 • Experiments in Fluid Mechanics (EFM 2015), Warszawa, 26-27.10.2015: Kucaba-Piętal A., Szewczyk M., Experimental In-Flight Boundary Layer Measurements by IRT on RUT PW-6 Glider in Frame of AIM2 Project
 • 7th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, Crete Island, 5-10.07.2016: Kucaba-Piętal A., Scale effect in microflows modelling with micropolar fluid theory
 • 5th Conference on Nano- and Micromechanics, Wrocław, 4-6.06.2017: Kucaba-Piętal A., Wall material effect on water transport coefficients in nanoconfinements
 • XLVI International Conference Advanced Problems in Mechanics, St Petersburg, 25-30.06.2018: Kucaba-Piętal A., Fluid flow in confined nanoscale geometries. Peculiarities and modeling 
 • Publikacje Abstraktów ( recenzowanych) wMaterialach Konferencjach krajowych, na których wyglosilam referaty  (11)
 • XVII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Bełchatów, 17-21.09.2006: Kucaba-Piętal A., Wstępne obliczenia numeryczne wpływu mikrostruktury mazi stawowej na trybologię łożyska
 • I Kongres Mechaniki Polskiej, Warszawa, 28-31.08.2007: Kucaba-Piętal A., Modelowanie i nume-ryczne obliczanie mikroprzepływów na gruncie teorii płynów mikropolarnych
 • XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Jastrzębia Góra, 21-25.09.2008: Kucaba-Piętal A., Microparticles interaction in micropolar fluid
 • I Krajowa Konferencja Nano- i Mikromechaniki, Krasiczyn, 8-10.07.2008: Kucaba-Piętal A., Walenta Z., Peradzyński Z., Symulacje komputerowe nanoprzepływów
 • XX Polish Fluid Mechanics Conference, Gliwice, 17-20.09.2012: Bytnar J., Kucaba-Piętal A., Problems with the modeling of water flow in nanochannels
 • Konferencja „Rozwój techniki, technologii i transportu w lotnictwie”, Poznań, 17-18.09.2012: Kucaba-Piętal A., Boden F., Znaczenie współczesnych zaawansowanych technik pomiarowych dla rozwoju lotnictwa – AIM2 EU Project
 • XXI Fluid Mechanics Conference, Kraków, 15-18.06.2014: Kucaba-Piętal A., Viscosity coefficient in nanoflows
 • 4th National Conference on Nano- and Micromechanics, Wrocław, 8-10.07.2014: Kucaba-Piętal A., Does a nanochannel wall material affects viscosity of the water
 • 4th National Conference on Nano- and Micromechanics, Wrocław, 8-10.07.2014: Marzec K., Kucaba-
  -Piętal A., Heat transfer characteristic of an impingement cooling system with different micro nozzle geometry
 • I Kongres Lotniczy, Rzeszów, 22-24.06.2016: Kucaba-Piętal A., Bakunowicz J., Szewczyk M., Szumski, Outcome of the Rzeszow University Technology Team in the Frame of the AIM2 Project
 • XXII Fluid Mechanics Conference, Słok/Bełchatów, 11-14.2016: Kucaba-Piętal A., Kordos A., Molecular Dynamic simulation of water flows in nanochannels with cavities. Vortices formation

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję